Формиран нови Привредни савет Града Пожаревца
Сви државни подстицаји на једном месту
ФОНД ЗА РАЗВОЈ: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2021. ГОДИНИ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ: Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
ФОНД ЗА РАЗВОЈ: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2021. ГОДИНИ
ЕХ – POSTE АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ, КАО И ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020.ГОДИНА.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ    ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ
ВОДИЧ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ: КУЋЕ, АПАРТМАНИ, СОБЕ И СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ  КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ ОБЈЕКТУ
Потписани уговори са 200 пољопривредних произвођача и удружења


INVESTIRAJTE U POŽAREVAC