Вести

Јавни увид Плана детаљне регулације “Индустријска зона III фаза“ у Пожаревцу, ул. Ђуре Ђаковића бб.

Вести

Регистрација на порталу еАграр

Вести

Извештај са јавне расправе за нацрт Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца

Вести

Реализација програма „Подстицање запошљавања високо образовних Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“

Вести

Град Пожаревац се представио на Сајму туризма


ОСТАЛЕ ВЕСТИПРЕЗЕНАТАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА