Почела изградња рециклажног центра у Пожаревцу

Полагањем камена темељца отпочела је изградња рециклажног центра чија је вредност 200 милиона динара.

Рециклажни центар биће изграђен поред депоније „Јеремино поље“. Завршетак радова се очекује у септембру а пробни рад се очекује у 2020. години а за потребе функционисања овог објекта биће запослено 20 до 25 лица.

Како је истакао градоначелник Пожаревца Бане Спасовић у складу са одлуком Владе републике Србије, Браничевски округ треба да одлаже отпад на депонију у Лапову. Како би се то извело потребно је да се уради ова трансфер станица, коју ће користити за град Пожаревац и општине Велико Градиште и Голубац.

Бане Спасовић

“Ово је почетак решавања великог еколошког проблема града и целог Браничевског округа, рекао је Спасовић додајући да постојећа санитарна депонија последњих двадесетак година задаје доста проблема, а по његовим речима, у последње време добија само привремене дозволе, и десетак година нема одвожења отпада из Пожаревачких сеоских насеља. Крајем прошле године почело се са чишћењем дивљих депонија и паралелно са овим радовима, ућиће се и у процес санације и рекултивације депоније у „Јеремином пољу“. Рециклажни центар почеће са пробним радом наредне године и до тада ће бити извршене све припреме.

Више од милион кубика отпада налази се на дивљим депонијама, којиих је 26 на територији града. Ово је била једна еколошка бомба и велики корак за наш град у решавању тог проблема. Поред рециклажног центра и трансфер станице, неопходно је да се уради и Центар за прикупљање отпада за рециклажу, рекао је Спасовић приликом обраћања.

Капацитет центра је 115 тона дневно, линија за сепарацију може да обради четири тоне на сат, односно 32 тоне дневно, остало иде на трансфер станицу и вози се даље. У рециклажном центру и трансфер станици биће запослено двадесетак људи.

Дамјан Обућина

Главни пројектант Дамјан Обућина каже да ће се будући рециклажни центар и трансфер станица за отпад састојати из четири целине. Претходна сепарација отпада предвиђена је стратешким документима Владе Србије и она ће се вршити у домаћинствима, потврдио је Обућина. То значи да ће и у Пожаревцу грађани врло брзо морати да различите врсте комуналног отпада одлажу у посебне контејнере.

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић је додао да се у Пожаревцу тренутно изводе инвестиције у вредности од преко милијарду динара, што представља незабележен податак у ближој историји локалне самоуправе.

Сличне објаве