Цене комуналних услуга

Цене комуналних услуга у надлежности јавних предузећа Града Пожаревца

датум примене услуга или производ цена (са ПДВ-ом) ПДВ

(урачунат)

Заједничка електрична енергија по обрачунима добијеним

од „ЕПС дистрибуција доо“

20%
  01.10.2022. Изношење смећа – индивидуални

корисници и кућни савети

8,8 дин/m2 месечно 10%
 01.10.2022. Изношење смећа – привреда, јавне

установе и стоваришта

8,8 дин/m2 месечно 10%
 01.10.2022. Изношење смећа – трговина,

угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге

23,40 дин/m2 месечно 10%
 01.10.2022. Изношење смећа – киосци до 10 m2 615,06 дин/ m2 месечно 10%
 01.10.2022. Изношење смећа – киосци од 10 – 20 m2 1229,18 дин/ m2 месечно 10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени

простор –топлотна енергија измерена на заједничком мерачу:Варијабилни део

– утрошена топлотна

енергија 0,78 дин/kWh

10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени

простор –топлотна енергија измерена на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места – Варијабилни део

– утрошена топлотна

енергија 0,86 дин/kWh

10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Пословни

простор –топлотна енергија измерена на заједничком мерачу – Варијабилни део

– утрошена топлотна

енергија 0,97 дин/kWh

10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Пословни

простор –  топлотна енергија измерена на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места Варијабилни део

– утрошена топлотна

енергија 1,07 дин/kWh

10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени

простор – Површина – Фиксни део

30,87 дин/m2 10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Пословни

простор – Површина – Фиксни део

38,59 дин/m2 10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Стамбени

простор – Обрачунска снага – Фиксни део

199,61 дин/kWh 10%
2020/2021 Грејање – ЈП Топлификација – Пословни

простор – Обрачунска снага – Фиксни део

249,51 дин/kWh 10%

ФИКСНИ ДЕО ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА

01.10.2022. Правна лица 284,63 дин 20%
 01.10.2022. Вода – правна лица

 

Канализација – правна лица

160,60 дин/m3

 

39,08 дин/m3

10%
 01.10.2022. Вода – физичка лица

 

Канализација – физичка лица

65,19 дин/m3

 

37,42 дин/m3

10%
01.01.2022. Прикључак φ ¾” на секундарну мрежу јавног водовода 21.600,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 1” на секундарну мрежу јавног водовода 24.804,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 5/4” на секундарну мрежу јавног водовода 38.466,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 6/4” на секундарну мрежу јавног водовода 77.760,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 2” на секундарну мрежу јавног водовода 93.600,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 3” на секундарну мрежу јавног водовода 158.748,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 4” на секундарну мрежу јавног водовода 180.248,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 125-150 на секундарну мрежу јавног водовода 192.000,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак φ 8” на секундарну мрежу  јавног водовода 228.000,00 дин 20%
01.01.2022. Израда техничког решења прикључења на  водоводну мрежу 6.000,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак на фекалну канализацију индивидуални стамбени објекти 19.794,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак на фекалну канализацију мали пословни  објекти, предузетничке радње и киосци 31.440,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак на фекалну канализацију пословни, стамбено пословни објекти до 10 јединица 98.964,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак на фекалну канализацију стамбене заједнице од 10 до 30 стамбено пословних јединица, установе 178.080,00 дин 20%
01.01.2022. Прикључак на фекалну канализацију стамбене заједнице са више од 30 стамбено пословних јединица 278.400,00 дин 20%
 01.01.2022. Израда техничког решења прикључења на  канализациону мрежу   6.000,00 дин 20%
01.01.2022. Накнада за испуштену воду – у системима

јавне канализације

0,2167 дин/m3 0%
01.01.2022. Накнада за испуштену воду – остале врсте

отпадних вода

1,4807 дин/m2 0%
01.01.2022. Накнада за коришћење вода – физичка

лица

0,2407 дин/m3 0%
01.01.2022. Накнада за коришћење вода – физичка

лица

0,4651 дин/m2 0%
Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)
I Започети час паркирања за путничке аутомобиле 45,00
II Започети час паркирања за путничке аутомобиле 30,00
II Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле 150,00
Б Започети час паркирања за путничке аутомобиле 60,00
Зона ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)
I и II Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за физичка лица – станаре 740,00
I Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за правна лица/предузетнике 2.569,00
II Повлашћена паркинг карта за jедан месец паркирања за правна лица/предузетнике 2.264,00
        Б Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре 380,00
Зона ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ ЦЕНА (дин.)
I Претплатна карта за jедан месец паркирања-физичка лица 3.576,00
II Претплатна карта за jедан месец паркирања-физичка лица 2.569,00
Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА ЦЕНА (дин.)
I Резервисано паркинг место за jедан месец паркирања 11.450,00
II Резервисано паркинг место за jедан месец паркирања 8.587,00
Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА ЦЕНА (дин.)
I и II Универзална паркинг карта за jедан месец паркирања (Осим Б зоне) 4.724,00
Зона ДНЕВНА КАРТА ЦЕНА (дин.)
I , II и Б Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца 1.090,00

Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција: