Конкурси

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта у 2019. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области […]

0 comments

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину На основу члана 76. Закона о […]

0 comments

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). […]

0 comments

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, на кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 све К.О. Пожаревац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, на кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 […]

0 comments

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у […]

0 comments

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ, А У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 15. Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, […]

0 comments

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2019. godinu

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2019. godinu Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma […]

0 comments

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за производни процес брикетирања

у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“ Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за […]

0 comments

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за шивење

Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за шивење у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града […]

0 comments

Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Конкурс за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији […]

0 comments