Завршен пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима град Пожаревца“

Пројекат је реализовао град Пожаревац у сарадњи са Агеницијом Уједињених нација за равноправност полова и оснаживање жена (UN Women) и Европском унијом као донатором.

Иначе, пројекат је део програма „Кључни кораци ка родној равноправности“ кроз који Координационо тело за родну равноправност подржава локалне механизме за родну равноправност, као и организације цивилног друштва које раде на побољшању економског положаја жена.

На конференцији за медије говорио је начелник Градске управе Александар Симоновић који је истакао:

“Реализација Пројекта почела је у јуну месецу 2019. године и трајала је до краја новембра 2019. године. У реализацији Пројекта учествовао је Савет за равноправност полова Скупштине Града Пожаревца и Одељења за ЛЕР, заштиту животне средине и пољопривреду. Вредност Пројекта је 500.000,00 динара. Главни циљ овог пројекта био је обучавање жена да започну сопствени бизнис, као и израда бизнис планова заинтересованим женама, са којим могу конкурисати код различитих фондова. Обуку за започињање пословања похађало је и успешно завршило 40 жена. Током обуке полазницама је представљен основ покретања пословања, дефинисање пословне идеје, представљени су начини организовања пословања, затим шта су то приходи и расходи, како развити маркетинг план и личне вештине. У оквиру овог пројекта израђено је 20 бизнис планова, који ће бити основ за конкурисање код различитих извора финансирања, а које полазнице буду одабрале. Пројекат је првенствено био усмерен на жене које живе у руралним подручјима Града, јер је ова циљна група препозната као категорија која има мање прилика за запошљавање, а доста вештина које се могу свакако уновчити.”

На крају начелник Симоновић је уручио бизнис планове женама које су прошле обуку.

Сличне објаве