Завршен пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“

Пројекат „Ефикасно управљање имовином за успешне локалне самоуправе“ Еxchange 5“ је завршен презентацијом резултата пројеката.

Вредност пројекта износила је 208.650 евра.

Поред града Пожаревца, као водећег партнера у пројекту су учествовале и општине Велика Плана, Жагубица, Велико Градиште, Петровац на Млави, Голубац и Кучево, а основни циљ пројекта је био да се допринесе локалном развоју кроз побољшање ефикасности пружања услуга у ових седам локалних самоуправа.

У оквиру пројекта, Град Пожаревац је евидентирао 130 километара водоводне и канализационе мреже, као и геодетски елаборати за 200 километара подземне инфраструктуре.

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић се овом приликом обратио присутнима и истакао је да су локалне самоуправе показале способност да реализују пројекте:

“Јавна својина је сложена тема и овај пројекат је био одлична прилика да, сарађујући постигнемо и више од онога на шта нас надлежни закони обавезују. Поступајући према дефинисаним пројектним активностима, као и у складу с законском обавезом, извршили смо пријаву великог дела своје имовине. Републичкој дирекцији за имовину, израдили неопходну пројектно техничку документацију и одредили грађевинску вредност за преко 700 непокретности ниско и високоградње. Реализација овог пројекта допринела је даљем развоју наших седам локалних самоуправа кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга. Дакле, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, створени су додатни услови да ефикасно управљамо непокретностима које поседујемо, створени су предуслови за напредније развојне активности у будућности. Такође и не мање важно, у пружању услуга својим грађанима смо одговорнији и рад наших општина је транспарентнији. Верујем да ће помоћу новог система управљања јавном својином, потенцијалним корисницима бити лакше да претражују земљиште слободно за улагање или простор за улагање, јер сада имају комплетну информацију на једном месту, на званичним интернет страницама општина партнера и те информације ће бити редовно ажуриране захваљујући новом начину вођења података о непокретностима. Потенцијални инвеститори, заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине.“

Данијела Туфегџић менаџер пројекта је овом приликом истакла да је претходни пројекат „Еxchange 4“, био проглашен за најбољи у Србији и самим тим је настављена сарадња између ових општина и у овом пројекту.

На скупу су се обратили и Драган Милић председник општине Велико Градиште и Горан Ристић заменик председника општине Петровац на Млави.

 

Сличне објаве