U Požarevcu 40 mladih završilo obuku za zavarivače

U okviru projekta „Nova šansa za mlade“ koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, u Požarevcu je danas održana završna konferencija na kojoj je 40 mladih dobilo sertifikate za uspešno završen proces obuke za zavarivače. Na taj način su stekli znanje koje im je značajno uvećalo mogućnost zapošljavanja u industriji u kojoj postoje potrebe za radnom snagom. Vrednost projekta je 9,5 miliona dinara.

Četrdeset mladih ljudi steklo je zvanje zavarivača, a što je još važnije, po rečima Baneta Spasovića, gradonačelnika Požarevca, potvrdu da imaju vredno zanimanje u svojim rukama.

”Uvaženi predstavnici Ministarstva omladine i sporta na čelu sa ministrom Vanjom Udovičićem finansiranjem ovog projekta pokazali su da je njihov rad prožet kristalno jasnom vizijom. Ta vizija, očigledno, ima za cilj da se problem nezaposlenosti ne odguruje brzim gašenjem požara, već sistematskim rešavanjem problema koji će dati trajne rezultate. Danas će 40 mladih ljudi i zvanično steći zvanje zavarivača, a što je još važnije, time i potvrdu da imaju vredno zanimanje u svojim rukama. Posebno je pohvalno što je Ministarstvo, zajedno sa Udruženjem građana “Šansa“ sprovelo ovaj projekat imajući u vidu potrebe na tržištu rada koje je iskazalo nedostatak kadrova upravo ovog profila. Imajući u vidu ubrzan razvoj naše privrede koji prati potreba za osnaživanjem infrastrukture, logika nalaže da će građevinska operativa u danima i godinama pred nama zapošljavati sve više i više.”

Projekat je realizovan u periodu od 19. novembra 2019. do 19. februara ove godine, a u okviru konkursa Ministarstva omladine i sporta u cilju stimulisanja različitih oblika samozapošljivosti i preduzetništva mladih.

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta je istakao da ovih 40 polaznika koji su danas stekli zvanje zavarivača imaju već zagarantovano mesto na tržištu rada, jer je ovo zanimanje deficitarno.

„Veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas da čestitam ovim mladim ljudima koji su završili obuku i time stekli nova znanja i veštine. Svim korisnicima projekta pružićemo podršku u trajanju od šest meseci tokom kojih će oni, uz naše posredovanje, direktno kontaktirati sa potencijalnim poslodavcima i zaposliti se“, rekao je Udovičić.

On je dodao da je pitanje zapošljavanja mladih definisano kao jedno od najvažnijih pitanja u našoj zemlji i prioritet je Vlade Republike Srbije. Shodno tome, Ministarstvo omladine i sporta je od 2014. godine kroz razne projekte i programe omogućilo da posao nađe ili da se samozaposli oko 2.000 mladih. Od toga 273 upravo kao zavarivači.

Slične objave