Tržište radne snage

PODACI NSZ-a:

Ukupan broj nezaposlenih za Grad Požarevac, na dan 31.10.2018.godine,  je 2.413 lica,a od tog broja 1.434 su žene. Po stepenu stručne spreme najviše nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom,ukupno 771 lice.

GRAD POŽAREVAC:

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.10.2018. godine
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Ukupno
642 57 519 771 4 176 240 2 2 2.413
Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.10.2018. godine
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Ukupno
116 220 309 272 273 283 268 672 2.413

 

Ukupan broj nezaposlennih lica za gradsku opštinu Kostolac, na dan 31.10.2018.godine, je 839,a od tog broja 553 su žene. Po stepenu stručne spreme najviše nezaposlenih je sa prvim stepenom stručne spreme,ukupno 495 lica.

GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC:

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 31.10.2018. godine
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Ukupno
495 6 93 188 2 28 27 / / 839
Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 31.10.2018. godine
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Ukupno
58 110 115 109 111 115 93 128 839

 

  ŠKOLSTVO U POŽAREVCU :   

 VISOKO ŠKOLSTVO U POŽAREVCU

 U Požarevcu postoje ogranka 2 fakulteta i jedna visoka škola strukovnih studija:

 • Megatrend Univerzitet- Fakultet za poslovne studije Požarevac
 • FIMEK- Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, jedinica Požarevac
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac

 

 

SREDNJE ŠKOLE

Grad Požarevac ima 7 srednjih škola,od čega je jedna u Kostolcu:

 • Požarevča gimnazija
 • Ekonomsko trgovinska škola
 • Medicinska škola
 • Politehnička škola
 • Poljoprivredna škola sa domom učenika „ Sonja Marinković“
 • Škola za osnovno i srednje obrazovanje „ Stevan Mokranjac“
 • Tehnička škola sa domom učenika „ Nikola Tesla“ Kostolac

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

Grad Požarevac ima 9 osnovnih škola

 • OŠ „Kralj Aleksandar“
 • OŠ „ Dositej Obradović“
 • OŠ „ Vuk Karadžić“
 • OŠ „ Desanka Maksimović“
 • OŠ „ Sveti Sava“
 • OŠ „ Jovan Cvijić“ Kostolac
 • OŠ „ Miloš Savić“ Lučica
 • OŠ „ Sveti vladika Nikolaj“ Bradarac