Тржиште радне снаге

ПОДАЦИ НСЗ-а:

Укупан број незапослених за Град Пожаревац, на дан 31.12.2019.године,  је 2.282 лица,а од тог броја 1.415 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са средњом стручном спремом,укупно 691 лице.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2019. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
622 50 455 691 7 186 270 1  / 2.282
Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2019. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
74 193 292 250 242 265 271 695 2.282

 

Укупан број незапосленних лица за градску општину Костолац, на дан 31.12.2019.године, је 763,а од тог броја 517 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са првим степеном стручне спреме,укупно 476 лица.

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2019. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
476 8 77 153 2 30 17 / / 763
Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2019. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
40 125 79 101 101 95 73 149 763

 

  ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ :   

 ВИСОКО ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ

 У Пожаревцу постоје огранка 2 факултета и једна висока школа струковних студија:

 • Мегатренд Универзитет- Факултет за пословне студије Пожаревац
 • ФИМЕК- Факултет за економију и инжењерски менаџмент, јединица Пожаревац
 • Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 7 средњих школа,од чега је једна у Костолцу:

 • Пожаревча гимназија
 • Економско трговинска школа
 • Медицинска школа
 • Политехничка школа
 • Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“
 • Школа за основно и средње образовање „ Стеван Мокрањац“
 • Техничка школа са домом ученика „ Никола Тесла“ Костолац

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 9 основних школа

 • ОШ „Краљ Александар“
 • ОШ „ Доситеј Обрадовић“
 • ОШ „ Вук Караџић“
 • ОШ „ Десанка Максимовић“
 • ОШ „ Свети Сава“
 • ОШ „ Јован Цвијић“ Костолац
 • ОШ „ Милош Савић“ Лучица
 • ОШ „ Свети владика Николај“ Брадарац