Тржиште радне снаге

ПОДАЦИ НСЗ-а:

Укупан број незапослених за Град Пожаревац, на дан 31.12.2021.године,  је 2.567 лица,а од тог броја 1.639 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са средњом стручном спремом, укупно 1233 лица.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2021. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
875 45 504 729 5 169 238 2  / 2.567
Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2021. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
77 221 266 275 248 287 305 888 2.282

 

Укупан број незапосленних лица за градску општину Костолац, на дан 31.12.2021.године, је 1303,а од тог броја 866 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са првим степеном стручне спреме, укупно 960 лица.

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2021. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
960 10 99 188 / 26 20 / / 1303
Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2021. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
93 213 145 121 140 161 156 274 1303

 

  ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ :   

 ВИСОКО ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ

 У Пожаревцу постоје огранка 2 факултета и једна висока школа струковних студија:

 • Мегатренд Универзитет- Факултет за пословне студије Пожаревац
 • ФИМЕК- Факултет за економију и инжењерски менаџмент, јединица Пожаревац
 • Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 7 средњих школа, од чега је једна у Костолцу:

 • Пожаревча гимназија
 • Економско трговинска школа
 • Медицинска школа
 • Политехничка школа
 • Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“
 • Школа за основно и средње образовање „ Стеван Мокрањац“
 • Техничка школа са домом ученика „ Никола Тесла“ Костолац

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 9 основних школа

 • ОШ „Краљ Александар“
 • ОШ „Доситеј Обрадовић“
 • ОШ  „Вук Караџић“
 • ОШ „Десанка Максимовић“
 • ОШ „Свети Сава“
 • ОШ „Јован Цвијић“ Костолац
 • ОШ „Милош Савић“ Лучица
 • ОШ „Свети владика Николај“ Брадарац