Тржиште радне снаге

ПОДАЦИ НСЗ-а:

Укупан број незапослених за Град Пожаревац, на дан 31.10.2018.године,  је 2.413 лица,а од тог броја 1.434 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са средњом стручном спремом,укупно 771 лице.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.10.2018. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
642 57 519 771 4 176 240 2 2 2.413
Број незапослених према старости, стање на дан 31.10.2018. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
116 220 309 272 273 283 268 672 2.413

 

Укупан број незапосленних лица за градску општину Костолац, на дан 31.10.2018.године, је 839,а од тог броја 553 су жене. По степену стручне спреме највише незапослених је са првим степеном стручне спреме,укупно 495 лица.

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ:

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.10.2018. године
I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно
495 6 93 188 2 28 27 / / 839
Број незапослених према старости, стање на дан 31.10.2018. године
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ Укупно
58 110 115 109 111 115 93 128 839

 

  ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ :   

 ВИСОКО ШКОЛСТВО У ПОЖАРЕВЦУ

 У Пожаревцу постоје огранка 2 факултета и једна висока школа струковних студија:

 • Мегатренд Универзитет- Факултет за пословне студије Пожаревац
 • ФИМЕК- Факултет за економију и инжењерски менаџмент, јединица Пожаревац
 • Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 7 средњих школа,од чега је једна у Костолцу:

 • Пожаревча гимназија
 • Економско трговинска школа
 • Медицинска школа
 • Политехничка школа
 • Пољопривредна школа са домом ученика „ Соња Маринковић“
 • Школа за основно и средње образовање „ Стеван Мокрањац“
 • Техничка школа са домом ученика „ Никола Тесла“ Костолац

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Град Пожаревац има 9 основних школа

 • ОШ „Краљ Александар“
 • ОШ „ Доситеј Обрадовић“
 • ОШ „ Вук Караџић“
 • ОШ „ Десанка Максимовић“
 • ОШ „ Свети Сава“
 • ОШ „ Јован Цвијић“ Костолац
 • ОШ „ Милош Савић“ Лучица
 • ОШ „ Свети владика Николај“ Брадарац