Представљен пројекат „Постизање инклузивног социо-економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома’’

Завршетком овог пројекта, до краја 2020. године, очекује се да посао добије 40 лица.

Пројекат инклузија Рома и других маргинализованих група спроводи се у партнерству Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ и кабинета Зоране Михајловић, потпредседнице Владе РС, која је и председница Координационог тела за праћење реализације „Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године“.

У Пожаревцу, у оквиру пројекта реализује се низ активности које су веома битне за одрживо запошљавање не само Рома и Ромкиња него и осталих социјално угрожених категорија. Пројектом је предвиђено директно запошљавање 40 особа до краја 2020. године, када се планира завршетак пројекта.

Менаџер пројекта Владимир Петровић је овом приликом истакао да постоји шест категорија, а две су директно везане за запошљавање, пре свега 40 особа, до краја 2020. године када се и планира завршетак пројекта.

Једна се односи на финансирање почетника у бизнису где ће бити опредељено до 6 хиљада евра за набавку опреме, а друга на финансирање, односно куповину машина за производну делатност у висини до 5 хиљада евра за већ постојећа привредна друштва и предузетничке радње, док се друге четири компоненте односе на стварање могућности за запослење, пре свега на обуку за десет лица према њиховим интересовањима и потребама. Поред ове у плану је и обука за пет особа које ће радити у интернет радију „Ромско срце“, као и шестомесечни програм за младе који се односи на каријерно вођење и саветовање.

Пројектом је предвиђено и истраживање на тржишту рада које треба да да ширу слику шта то кочи запошљавање, не само припадника ромске популације, већ и других категорија социјално угроженог становништва, као што су самохрани родитељи, млади у руралним срединама и остале маргинализоване групе које нису могле да нађу запослење на територији града Пожаревца.

 

Сличне објаве