POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 23.4. do 6.5. 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: dragan.selakovic@pozarevac.rs ili na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Služba za investicije, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca.“

Dana 6.5.2019. godine u 13,00 sati održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta.