Позив за доделу бесповратних средстава усмерен на ублажавање последица пандемије COVID-19 у сектору туризма

#ЕУзаТебе –“ ЕУ за културно наслеђе и туризам“ је пројекат усмерен на развој туризма као значајног привредног потенцијала који има за циљ подстицање економског развоја источне Србије и Доњег Подунавља. Финансирају га Европска унија и немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Програм доделе бесповратних средстава укупне вредности од милион евра, једна је од мера која је усмерена директно ка приватном сектору.

Главни циљ Програма је помоћ дестинацијама у превладавању последица пандемије COVID-19 кроз пружање подршке локалном приватном сектору, побољшање квалитета туристичких услуга и промоцију региона као безбедне и атрактивне туристичке дестинације.

Области подршке и оквирне прихватљиве активности:

–              Модернизација смештајних и угоститељских објеката, објекатза за дегустацију, инфо-пунктова, сувенирница и других туристичких садржаја:

о             Реновирање/адаптација/проширење/унапређење квалитета објеката, укључујући набавку неопходне нове опреме (нпр. намештај, кухињски апарати и сл.)

о             Инфраструктура малог обима и опрема за постојеће или новоосмишљене активности у понуди подносиоца захтева, као што су бициклизам, вожња кајаком, набавка шатора, спортске опреме и сл.

–              Унапређење безбедносних и хигијенских стандарда објеката и услуга које се нуде туристима

–              Увођење нових туристичких производа и услуга

–              Увођење нових продајних канала (са фокусом на дигитална решења)

–              Промотивне активности (са фокусом на дигитална решења)

Максимални износ бесповратних средстава: 1.200.000,00 РСД без ПДВ-а

Минимално су-финансирање: 10%

Период имплементације пројеката: 4 месеца од потписивања уговора о донацији

Ко може аплицирати: приватни субјекти који послују у туристичком сектору (туристички објекти попут пружаоца услуга смештаја, кампова, угоститељских објеката, винарија и друга предузећа непосредно укључена у пружање туристичких услуга, производња и продаја сувенира, и др.):

–              Физичка лица која пружају услуге смештаја у категоризованим објектима

–              Регистрована пољопривредна газдинства

–              Предузетници, микро и мала предузећа (до 50 запослених)

Подносиоци захтева морају бити регистровани код релевантних надлежних органа мин. 6 месеци пре подношења захтева за доделу средстава и морају да реализују активности на територији једне од 12 циљних локалних самоуправа:

–              Голубац, Велико Градиште, Смедерево, Пожаревац

–              Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин, Сокобања, Зајечар

Све потребне информације налазе се у прилогу.

Budget-Form (1)

EU-GIZ_COVID-19 i sektor turizma (4)

Project-Application-Form (1)

Smernice-za-dodelu-bespovratnih-sredstava

 

Сличне објаве