Potpisan memorandum o saradnji u okviru programa Exchange 5

U okviru grant šeme Programa Exchange 5 odobreno je sprovođenje 18 projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou. Projekti će biti realizovani u oviru Komponente 1 Programa, a biće obuhvaćeno 48 jedinica samouprave (18 koordinatora i 30 partnera) kao i nekolicina drugih korisnika (JKP, razvojne agencije, OCD). Ukupna vrednost ugovorenih projekata iznosi preko 3,5 miliona evra, od čega donacija EU iznosi oko 3 miliona evra, a ostatak predstavlja sufinansiranje od strane korisnika.

Projekat „Efikasno upravljanje imovinom za uspešne lokalne samouprave“ koji se finansira u okviru ovog programa zajedno realizuju Grad Požarevac kao vodeći partner i šest opština: Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica. Ukupna vrednost projekta je 208.000 evra, a prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji između partnera, gradonačelnik Požarevca Bane Spasović je naglasio da je cilj projekta da se kroz popis imovine stvore uslovi za efikasnijim upravljanjem nepokretnostima u budućnosti. Popisu nepokretnosti partneri će pristupiti zajedno, sistemski i na organizovan nači. U narednih 12 meseci popisaće se sve nepokretnosti od podzemnih instalacija, preko puteva, do objekata, sa ciljem obezbeđivanja kompletne dokumentacije, na osnovu koje će se jedinice lokalne samouprave uknjižiti kao vlasnici nad pomenutim nepokretnostima. Pored toga, nepokretnosti će biti unete u jedinstvenu elektronsku bazu podataka.

– Preuzimanjem vlasništva i ovlašćenja nad datom lokalnom javnom imovinom, Grad Požarevac i partnerske opštine će moći mnogo efikasnije i efektivnije da upravljaju javnom imovinom, u smislu da će moći mnogo brže da izvode radove na infrastrukturi, uz izbegavanje komplikovanih procedura, traženja saglasnosti od ministarstava, republičkih preduzeća i ostalih. Takođe, realizacija projekta će direktno doprineti poboljšanju situacije kod krajnjih korisnika. Poslovni sektor i poljoprivrednici koji koriste ili su zainteresovani da postanu korisnici poljoprivrednog zemljišta u javnom vlasništvu u partnerskim lokalnim samoupravama će imati koristi od dobijanja validnih i ažurnih informacija, jasne metodologije za određivanje cene zakupa i ukupnih efikasnijih usluga. Potencijalni investitori koji su direktno zainteresovani za korišćenje lokalne javne imovine će biti bolje informisani o kriterijumima korišćenja i transparentnoj lokaciji javne imovine. Celokupno stanovništvo u sedam partnerskih opština će imati koristi od efikasnijih usluga lokalne uprave, transparentnijeg i inkluzivnijeg procesa donošenja odluka i samim tim višeg životnog standarda. Verujem da ćemo biti uspešni na ovom, kao i na prethodnom projektu koji smo zajedno realizovali kroz Program Exchange 4 – „Upravljanje javnom svojinom – korist za sve“, kada smo popisali preko 80 odsto imovine koja je sada u našem vlasništvu. Grad Požarevac je kroz taj projekat popisao sve objekte javne namene i puteve na celoj svojoj teritoriji, istakao je Spasović

Slične objave