Подељена рачунарска опрема за пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“

Град Пожаревац је учесник пилот пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“ који има за циљ повећање видљивости индустријских зона у Србији, кроз сарадњу са РГЗ – ом као и унапређење рада кроз размену искустава са партнерима из Шведске. Пројекат спроводе Републички геодетски завод и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА) и Шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmateriet и 11 градова и пштина у Србији, међу којима је и Пожаревац.

Кроз пројекат ће бити израђена посебна платформа у којој ће бити предтављене и описане све индустријске зоне у 11 градова и општина са комплетном инфраструктуром и осталим подацима који су значајни за инвеститоре. Како се читав процес налази у завршној фази, у просторијама Републичког геодетског завода организована је подела рачунарске опреме за учеснике, док је претходних недеља спроведено извештавање везано за активности на пројекту. На скупу који је организован приликом поделе рачунарске опреме присуствовали су директор РГЗ – а мр Борко Драшковић, менаџер пројекта из Шведске Матијас Рантанен, чланови пројектног тима из Србије, као представници градова и општина који су учествовали на пројекту, док су Град Пожаревац представљали председник Скупштине Предсраг Мијатовић и Јована Јуришић, саветник у Одељењу за имовинско правне послове у Градској управи Пожаревца.

Сличне објаве