Obaveštenje o uvođenju Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu – eTurista

Zakonom o ugostiteljstvu („Sl.glasnik RS, br.17/2019) propisano je uvođenje centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista), koji je predviđen kao jedinstven informacioni sistem koji treba da omogući dnevni uvid u stanje ukupnog turističkog prometa u Republici Srbiji, odnosno ažurnu bazu podataka o svim turistima (domaćim državljanima i strancima), ažurnu bazu podataka o ugostiteljskim objektima za smeštaj, njihovim kapacitetima i pružaocima usluge smeštaja, dnevni uvid u  stanje naplate boravišne takse i dr.

S obzirom da se primena sistema eTurista očekivala  od 01. aprila 2020.godine, te da je zvog  nastale pandemije COVID 19 I uvođenja vanrednog stanja, primena sistema  započela od maja meseca, to je  neophodno uspostaviti tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe realizacije navedenog pripremljen je Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisane ugostiteljske objekte za smeštaj, nekategorisane objekte za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisne objekte za smeštaj lovnog turizma  i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj, kojim će se bliže urediti i propisati sve evidencije.

Kao najvažniji partner u realizaciji ovog projekta je jedinica lokalne samouprave, kojoj je Zakonom poveren deo nadležnosti u vezi sa vođenjem evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata za smeštaj, za one objekte koje lokalna samouprava kategoriše (kuća, apartman, soba i seosko-turističko domaćinstvo), kao i za nekategorisane ugostiteljske objekte čiju evidenciju lokalna samouprava je dužna da vodi. S tim u vezi Gradska uprava grada Požarevca  treba da kreira tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj koji se nalaze na njenoj teritoriji.

Posebno se pozivaju ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima ( hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, lovački dom, lovačka kuća, lovačka koliba i ostalo) da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave radi evidentiranja.        Prijava se može preuzeti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija https://mtt.gov.rs/info%20o%20evidencijama%20za%20lok/ ili u pisarnici Gradske uprave Grada  Požarevca, kancelarija br. 9, ul. Drinska br. 2, 12 000  Požarevac. Prijava  se  podnosi  u pisanoj formi preko pisarnice Gradske uprave i elektronskim putem na sledeću mejl adresu: smiladinovic@pozarevac.rs. Nakon provere validnosti osnovnih podataka o ugostitelju (privredno društvo, preduzetnik, udruženje, sportsko udruženje, ustanova i javno preduzeće), jedinica lokalne samouprave vrši evidentiranje  nekategorisanog ugostiteljskog objekta.

Za detaljnije informacije obratiti se  Odeljenju za  lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu I zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca  na telefon  012/539-676 i 012/539-678.

Slične objave