Обавештење о увођењу Централног информационог система у угоститељству и туризму – eTurista

Законом о угоститељству („Сл.гласник РС, бр.17/2019) прописано је увођење централног информационог система у области угоститељства и туризма (еТуриста), који је предвиђен као јединствен информациони систем који треба да омогући дневни увид у стање укупног туристичког промета у Републици Србији, односно ажурну базу података о свим туристима (домаћим држављанима и странцима), ажурну базу података о угоститељским објектима за смештај, њиховим капацитетима и пружаоцима услуге смештаја, дневни увид у  стање наплате боравишне таксе и др.

С обзиром да се примена система eTurista очекивала  од 01. априла 2020.године, те да је звог  настале пандемије COVID 19 И увођења ванредног стања, примена система  започела од маја месеца, то је  неопходно успоставити тачне и ажурне евиденције свих угоститељских објеката за смештај на територији Републике Србије.

За потребе реализације наведеног припремљен је Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисане угоститељске објекте за смештај, некатегорисане објекте за смештај наутичког туризма, некатегорисне објекте за смештај ловног туризма  и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај, којим ће се ближе уредити и прописати све евиденције.

Као најважнији партнер у реализацији овог пројекта је јединица локалне самоуправе, којој је Законом поверен део надлежности у вези са вођењем евиденције угоститеља и угоститељских објеката за смештај, за оне објекте које локална самоуправа категорише (кућа, апартман, соба и сеоско-туристичко домаћинство), као и за некатегорисане угоститељске објекте чију евиденцију локална самоуправа је дужна да води. С тим у вези Градска управа града Пожаревца  треба да креира тачне и ажурне евиденције свих угоститељских објеката домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаних угоститељских објеката за смештај који се налазе на њеној територији.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима ( хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп, ловачки дом, ловачка кућа, ловачка колиба и остало) да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву јединици локалне самоуправе ради евидентирања.        Пријава се може преузети на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација https://mtt.gov.rs/info%20o%20evidencijama%20za%20lok/ или у писарници Градске управе Града  Пожаревца, канцеларија бр. 9, ул. Дринска бр. 2, 12 000  Пожаревац. Пријава  се  подноси  у писаној форми преко писарнице Градске управе и електронским путем на следећу мејл адресу: smiladinovic@pozarevac.rs. Након провере валидности основних података о угоститељу (привредно друштво, предузетник, удружење, спортско удружење, установа и јавно предузеће), јединица локалне самоуправе врши евидентирање  некатегорисаног угоститељског објекта.

За детаљније информације обратити се  Одељењу за  локални економски развој, пољопривреду И заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца  на телефон  012/539-676 и 012/539-678.

Сличне објаве