Obaveštenje o početku izrade Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2021 – 2023 godine

Shodno članu 32. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS, br.  30/18) i članu 4. Odluke  o javnoj raspravi  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18) Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca obaveštava zainteresovanu javnost  o početku izrade  nacrta Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2021. do 2023. godine, kao i nacrta Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2021. do 2023. godine, a  u toku 2021.godine.

Opšti cilj navedenog Programa je doprinos ekonomskom razvoju Grada Požarevca kroz uspostavljanje povoljnog  poslovnog okruženja.

Specifiči cilj Programa je unapređenje poslovanja postojeće privrede Grada Požarevca, unapređenje investicionog ambijenta, stimulisanje produktivnosti, stvaranje uslova za privlačenje investitora, pružanje podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća,  stvaranje uslova za osnivanje novih preduzeća,  podsticanje uslova za otvaranje novih  radnih mesta, stvaranje uslova za sticanjem praktičnih znanja i veština za samostalan rad, naročito mladih ljudi i teže zaposlivih, stvaranje novih proizvoda, kreiranje lokalnog finansijskog i adminstrativnog okvira za dodelu subvencija, jačanje konkurentnosti privrede, pozicioniranje Grada Požarevca kao snažnog privrednog centra u regionu i šire, stvaranje poželjne sredine za investiranje, poslovanje i život, podsticanje inovatinog i preduzetničkog ponašanja, razvoj preduzetništva,  kao i podsticaj uvođenju novih tehnologija i inovacija u proizvoedne procese u funkciji stvaranja novih vrednosti i povećanje izvoza sa teritorije  Grada Požarevca.

Planirano je da nacrt Progama lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2021. do 2023. godine, kao  i nacrt Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2021. do 2023. godine, a  u toku 2021.godine,  budu  izrađeni  do kraja marta 2021.godine.

Tokom procesa izrade navedenih akata izvršeće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Rezultati  eh- ante analize efekata  i eh –post analize efekata  biće prezentovani javnosti.

Slične objave