Мере подршке привредним субјектима

На предлог Министарства финансија, Влада Републике Србије је донела Закључак број 401-6052/2020 од 30.јула 2020.године а тиче се мера подршке привредним субјектима за време пандемије COVID-19.

Закључак Владе Републике Србије

Сличне објаве