Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за производни процес брикетирања

у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Конкурс

за одабир кандидата за учешће на обуци за производни процес брикетирања у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ“ Пожаревац, а уз подршку немачке развојне сарадње коју спроводи -ГИЗ, организује бесплатну обуку за прозводни процес брикетирања за 20 кандидата, а у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“.

Обука ће почети 2. априла 2018. године. Укупно трајање обуке је три месеца, с тим што ће трећи месец обуке бити организован на јесен 2018. године, како би били испуњени неопходни временски предуслови за реализацију практичног дела обуке.

Евентуални путни трошкови полазника обуке падају на терет Пројекта.

По завршетку обуке, предавач/ментор ће израдити извештај за сваког полазника обуке, а 15 најуспешнијих полазника биће упослено у новоформираном предузећу које ће се бавити производним процесом брикетирања.

УСЛОВИ:

– Кандидати морају бити држављани Републике Србије

– Кандидати морају имати пребивалиште на територији града Пожаревца

– Пожељно је да су Кандидати повратници на основу Споразума по Реадмисији

– Кандидати морају бити пунолетни

– Кандидати морају имати завршену најмање основну школу

– Кандидати не морају бити евидентирани као незапослена лица у Националној служби за

запошљавање – филијала Пожаревац

      ПРЕДНОСТ:

– Предност ће имати кандидати који имају радног искуства у области производње, пољопривреде и руковања машинама

Како се пријавити?

Образац пријаве се може преузети у:

-просторијама Удружења Рома Браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац;

-просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, у Костолцу

Попуњен формулар пријаве, фотокопију дипломе последњег нивоа образовања (оверена), фотокопију личне карте и било који документ који доказује боравак на азилу у земљама ЕУ (није обавезан) предати у затвореној коверти са назнаком ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ ЗА ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕС БРИКЕТИРАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ,,ПОДРШКА ОДРЖИВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“, предаје се у просторијама Удружења Рома Браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац или у просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, Костолац или у канцеларији бр.36 Градске управе Града Пожаревца. ул. Дринска 2, Пожаревац.

Време трајања конкурса

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у локалном листу “Реч народа“, односно од 23.01.2018. године до 06.02.2018. године до 15 часова.

Процес селекције

Селекцију корисника обавиће Комисија коју чине: представници локалне самоуправе Града Пожаревца,  представници Градске општине Костолац, здравствена медијаторка Дома здравља у Костолцу, Ромски заступник Града Пожаревац, представник Удружења Рома Браничевског округа, представник Удружења за развој предузетништва ,,ПОСТАРТ“ Пожаревац.

Одабрани кандидати биће обавештени о евентуалном пријему у програм обуке на основу података из попуњеног формулара, достављене документације и након разговора са Комисијом, а најкасније до 27.02.2018. године.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Владимир Петровић

Сличне објаве