Јавни увид Плана детаљне регулације “Индустријска зона III фаза“ у Пожаревцу, ул. Ђуре Ђаковића бб.

Јавни увид у документ можете остварити на следећем линку: https://pozarevac.rs/javni-uvid-plana-detaljne-regulacije-industrijska-zona-iii-faza-u-pozarevcu-ul-djure-djakovica-bb/ 

Сличне објаве