Јавна предузећа

Извештаји о раду

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 2016

2017

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 2016

2017

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ 2016

2017

ЈП „ЉУБИЧЕВО“
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 2016

2017

 

Ценовници јавних предузећа обједињено

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активноти Јавних предузећа