Град Пожаревац је закључио Споразум о унапређењу локалног географско информационог система (ГИС)

Ову активност, предвиђену пројектом ,,Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“ заједнички спроводе ове две општине а финансијску подршку од 71.750,00 евра је обезбедила Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.
Уговор о спровођењу активности је потписан у јуну 2019. године и траје до краја новембра 2020. године. Пројекат, који ће постојећу базу података надоградити модулима за туризам, пољопривреду и индустријске потенцијале за крајњи циљ има боље планирање интегралног развоја, бржи процес одлучивања, смањење трошкова администрације, и модернизацију пружања сродних услуга па самим тим и бољу повезаност са грађанима у ове две локалне самоуправе.
Споразум је потписан између Градоначелника и јавних предузећа на територији Града Пожаревца, Туристичке организације Града Пожаревца и Градске управе Града Пожаревца.
,,Све поменуте институције годинама успешно сарађују на унапређењу ГИС базе, али до сада није правно уоквирен начин сарадње, права и обавезе, као и проток података међу овим субјектима. Сада су јасно дефинисана права и обавезе потписника Споразума па ће тако бити обезбеђено ажурно прикупљање и унос података у ГИС базу Града где ће бити обједињене, анализиране и лако доступне свима“, рекла је Данијела Туфегџић, менаџерка Пројекта.
Право и обавеза потписника Споразума је да прикупљају и уносе податке из своје области деловања у ГИС базу Града, да податке размењују међу чланицама ГИС Града, обједињавају, обрађују и врше њихову анализу. Такође, редовно ажурирање података ће бити обавеза сваке стране потписнице.
Захтеви и очекивања ка локалним самоуправама су све већи, тако да је Град Пожаревац препознао да примена ГИС-а може да буде начин ка бржем испуњењу тих очекивања. Како су просторне информације ,,разбацане“ по предузећима, установама, одељењима Градске управе, јединствена ГИС база града пружа могућност да се подаци чувају и складиште у дигиталном облику, на једном месту. Такође, једна База даје могућност да бржу и лакшу размену података, па чак и путем интернета, напоменула је Туфегџић.

Сличне објаве