FOND ZA RAZVOJ: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2021. GODINI

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Cilj programa:

Opšti cilj je podsticanje razvoja preduzetništva i održivog ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi su:

  • povećanje broja privrednih subjekata;
  • podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja;
  • podsticanje zapošljavanja;
  • podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Namena sredstava:

  • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  • kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
  • operativne troškove, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Napomena: Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava odnosno do 31.12.2021.

Rok za dostavljanje prijava: 31.12.2021.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2021-godini/

Slične objave