Финансијска подршка привредницима за обуку радника

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2022. години. Привредници који се пријаве и испуњавају услове из јавног позива могу добити финансијску помоћ до 100.000,00 динара по полазику, а за потребе обуке запосленог. Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније  до 31. 10. 2022.године. Текст јавног позива налази се у прилогу:

Јавни позив за реализацију програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2022. години
Прилог 01 – Захтев за учешће у мери обуке за потребе послодавца за запосленог

Остали јавни позиви националне службе за запошљавање налазе се на следећим линковима:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-mere-strucne-prakse-u-2022-godini/8357

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-u-2022-godini/8359

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-ucesce-u-finansiranju-mere-obuka-na-zahtev-poslodavca-u-2022-godini/8349

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-mere-pripravnistva-za-mlade-sa-visokim-obrazovanjem-u-2022-godini/8351

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-mere-pripravnistva-za-nezaposlene-sa-srednjim-obrazovanjem-u-2022-godini/8353

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-mere-sticanja-prakticnih-znanja-u-2022-godini/8355

Сличне објаве