Državni podsticaji

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja
Sredstva se dodeljuju za investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
Iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa kriterijumima sadržanim u Uredbi, u vezi sa opravdanim troškovima investicije.
Uslovi za dodelu sredstava:
• Da se investicija i broj zaposlenih održi u istoj opštini najmanje 5 godina nakon realizacije projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte,
• Da korisnik isplaćuje zaradu veću za 20% od minimalno utvrđene zarade.
Rok za realizaciju projekta: 3 godine od zaključenja Ugovora, a najduže 5 godina ukoliko Komisija takav zahtev odobri.
Nakon postizanja pune uposlenosti, u skladu sa odredbama Sporazuma o dodeli sredstava, Korisnik je u obavezi da redovno isplaćuje plate svim zaposlenima, prema propisima važećeg Zakona o radu, što iznosi najmanje 20% (dvadeset posto) više od minimalne zarade u Republici Srbiji za mesec u kom se plata isplaćuje.
PORESKI PODSTICAJI
Oslobođanja od plaćanja poreza na dobit pravnih lica
Preduzeća su oslobođena plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od 10 godina, od godine kada prvi put prijave profit na koji se obračunava porez, ukoliko investiraju iznos koji je veći od €9 miliona u osnovna srestva i zaposle najmanje 100 radnika u toku celog investicionog perioda.
Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adrese:
http://ras.gov.rs/sr/podrska-investitorima
http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva
http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA („Sl. glasnik RS“, br. 110/2016)

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)

Članom 97 regulisano je sledeće:

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava se za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koje se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečja igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze.

Podsticaji za zapošljavanje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Sredstva se dodeljuju za investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
Iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa kriterijumima sadržanim u Uredbi, u vezi sa opravdanim troškovima investicije.

Uslovi za dodelu sredstava:

Da se investicija i broj zaposlenih održi u istoj opštini najmanje 5 godina nakon realizacije projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte,
Da korisnik isplaćuje zaradu veću za 20% od minimalno utvrđene zarade.

Rok za realizaciju projekta: 3 godine od zaključenja Ugovora, a najduže 5 godina ukoliko Komisija takav zahtev odobri.

Nakon postizanja pune uposlenosti, u skladu sa odredbama Sporazuma o dodeli sredstava, Korisnik je u obavezi da redovno isplaćuje plate svim zaposlenima, prema propisima važećeg Zakona o radu, što iznosi najmanje 20% (dvadeset posto) više od minimalne zarade u Republici Srbiji za mesec u kom se plata isplaćuje.

PORESKI PODSTICAJI

Oslobođanja od plaćanja poreza na dobit pravnih lica
Preduzeća su oslobođena plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od 10 godina, od godine kada prvi put prijave profit na koji se obračunava porez, ukoliko investiraju iznos koji je veći od €9 miliona u osnovna srestva i zaposle najmanje 100 radnika u toku celog investicionog perioda.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adrese:
http://ras.gov.rs/sr/podrska-investitorima

http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Sredstva se dodeljuju za investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne   trgovine.
Iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa kriterijumima sadržanim u Uredbi, u vezi sa opravdanim troškovima investicije.

Uslovi za dodelu sredstava:

  • Da se investicija i broj zaposlenih održi u istoj opštini najmanje 5 godina nakon realizacije projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte,
  • Da korisnik isplaćuje zaradu veću za 20% od minimalno utvrđene zarade.

Rok za realizaciju projekta: 3 godine od zaključenja Ugovora, a najduže 5 godina ukoliko Komisija takav zahtev odobri.

Nakon postizanja pune uposlenosti, u skladu sa odredbama Sporazuma o dodeli sredstava, Korisnik je u obavezi da redovno isplaćuje plate svim zaposlenima, prema propisima važećeg Zakona o radu, što iznosi najmanje 20% (dvadeset posto) više od minimalne zarade u Republici Srbiji za mesec u kom se plata isplaćuje.

PORESKI PODSTICAJI

Oslobođanja od plaćanja poreza na dobit pravnih lica
Preduzeća su oslobođena plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od 10 godina, od godine kada prvi put prijave profit na koji se obračunava porez, ukoliko investiraju iznos koji je veći od €9 miliona u osnovna srestva i zaposle najmanje 100 radnika u toku celog investicionog perioda.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adrese:
http://ras.gov.rs/sr/podrska-investitorima

http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu

 

Javni pozivi Ministarstva privrede Republike Srbije