Донета Oдлукa о куповини Дома војске

На данашњој седници Скупштине града Пожаревца одборници су усвојили одлуку о куповини Дома војске по процењеној вредности од 644.777 евра у пет годишњих рата.

Градоначелник Града Пожаревца Саша Павловић је рекао да након потписивања уговора о куповини зграде Дома Војске следи израда пројекта за реконструкцију зграде, односно спољно уређење и санацију унутрашњег дела објекта.

Усвојена је израда Плана детаљне регулације  водоизворишта „Јагодица“. Што је први корак ка стратешком решењу питања водоснабдевања Пожаревца и Костолца у наредном периоду.

Одборници су изгласали допуну Одлуке о вантелесној оплодњи која подрзумевати да ће локална самоуправа финансирати више покушаја вантелсне оплодње, као и да се подижу средства за ову намену са 400.000 на 500.000 динара по пару.

Изгласане су тачке о пресељењу ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Комуналне службе“ у пословни објекат у улици Моше Пијаде број 2. Водовод ће бити на 1. и 2. спрату (површина 295 квадрата 1. спрат и 293 квадрата 2. спрат), док ће Комуналне службе бити на 3. и 4. спрату овог објекта (294 квадрата 3. спрат и 291 на 4. спрату).

Одборници су усвојили и предлог решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за четврти квартал 2021. године, и тачку дневног реда о Предлогу решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Топлификација“ Пожаревац за период 2022 – 2026. године.

Сличне објаве