Cene komunalnih usluga

Cene komunalnih usluga u nadležnosti grada

Informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti lokalne samouprave možete dobiti na sledećim veb sajtovima nadležnih institucija: