Обавештење за угоститеље који пружају услуге смештаја у некатегорисаном објекту

Ступањем на снагу  Закона  о угоститељству  („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019) и Правилника о садржини  и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и  о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај („Сл. гласник РС“, бр. 84/2019),  утврђена је  обавеза угоститеља који пружа услуге у некатегорисаном угоститељском објекту типа: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, ловачки  дом, ловачка  кућа и колиба, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др,  да  пре отпочињања своје делатности  Јединици локалне самоуправе (у даљем тексу: „ЈЛС“)  на чијој се територији објекат налази поднесе пријаву ради евиентирања.

Пријава се подноси за сваки објекат за смештај посебно, у писаној форми, на трајном носачу записа или електронским путем у  Ексел  табели (Пријава-Прилог 1), са  потврдом пријема.

Пријаву можете преузети на линку: https://privreda.pozarevac.rs/?attachment_id=628

Препоручује  се  да пријаву са захтевом поднесете  на  мејл:  smiladinovic@pozarevac.rs, уз обавезу достављања на увид личне карте.

Након подношења пријаве и евидентирања  у Централном информационом систему (ЦИС) у области угоститељства и туризма – еТуриста,  од ЈЛС добијате  корисничко име и лозинку ради присупања овом систему.

За све додатне инфорамције обратити се  Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца, Дринска бр. 2, Пожаревац (канцеларија бр.36, контакт особа: Соња Траиловић, саветница у Одељењу),  телефонским путем  на број 012/539-676 или путем  мејла:  smiladinovic@pozarevac.rs

Prilog 1 – Prijava ugostitelja za nekategorisani objekat

Сличне објаве